Vítejte na našich stránkách!

Jak vybrat zařízení na sušení v mikrovlnné troubě?

Když používáme mikrovlnné sušicí zařízení, než si vybereme, musí mít určitou kvalitu a kontrast, abychom si mohli vybrat lepší, najít vhodné pro naše vlastní zařízení, pokud si vyberete, není vhodné pro naše vlastní zařízení, tak se při používání výrazně sníží účinek použití, pak budeme muset pochopit.Tak jak si z toho vybereme?Pojďme se na to společně podívat.

Za prvé, z účinnosti mikrovlnného sušení je velmi důležitý obsah vody v materiálu.Materiál je při konvekčním sušení vysoce rozptýlen v horkém vzduchu, kritická vlhkost je nízká, rychlost sušení je rychlá a stejné konvekční sušení, způsoby sušení se liší s různým kritickým obsahem vlhkosti, takže rychlost sušení je také různá.

Druhým je použitelnost zvoleného mikrovlnného sušícího zařízení.Sušicí zařízení musí být vhodné pro konkrétní materiály a musí také splňovat základní požadavky na použití při sušení materiálu.Včetně velmi dobré úpravy materiálů (krmení, doprava, fluidizace, disperze, přenos tepla, vypouštění atd.) a může splňovat základní požadavky na množství úpravy, ztráty vody, kvalitu produktu a další aspekty.

Z hlediska provozních nákladů jej lze rozdělit na spotřebu energie a investiční náklady.Různé způsoby sušení mají různé indexy spotřeby energie.Tepelná účinnost obecného kondukčního sušení může teoreticky dosáhnout 100 % a konvekční sušení může být pouze asi 70 %. Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je samozřejmě vstup nákladů. Pokud sušicí zařízení může plnit stejnou funkci, mělo by být používá se při nízké hladině.Obsah vody a kapacita určují velikost mikrovlnného výkonu.

Poté, co pochopíme výběr zařízení pro mikrovlnné sušení, provedeme určitý výběr jeho nákupu, takže se můžete přijít podívat do strojů Shandong Dongxuya, stále se nám daří v mikrovlnném zařízení, můžete si být jisti, že si ho koupíte.


Čas odeslání: 20. června 2022